اخبار دانشگاه

سی و یکمین دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب مصلی تهران ۹۷
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت ۹۷

سی و یکمین دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب مصلی تهران ۹۷

نمایشگاه بین المللی کتاب مصلی تهران ۹۷ سی و یکمین دوره، در تاریخ ۱۲ الی ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه ۹۷/۰۲/۱۲ (۰۵/۰۲/۲۰۱۸) تاریخ پایان:شنبه ۹۷/۰۲/۲۲ (۰۵/۱۲/۲۰۱۸) نوع نمایشگاه:بین المللی محل برگزاری: نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران

ادامه مطلب