مرکز اطلاع رسانی نابینایان

 مرکز اطلاع رسانی نابینایان یکی از بخش های کتابخانه مرکزی دانشگاه می باشد که در سال 1386 ه.ش با هدف تامین منابع درسی و کمک درسی دانشجویان نابینا و کم بینای واحد و نیز سایر دانشگاه ها تاسیس شد.

کارشناس مرکز : آقای محمد رضا گوراب زاد

تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

تجهیزات: دستگاه چاپگر بریل (ویژه نابینایان )، ماشین تایپ، ضبط صوت، دستگاه برجسته نگار و ... .

منابع اطلاعاتی :

کتابهای بریل : 350 جلد

کتابهای صوتی (Audio Books) : بیش از 2850 عنوان