مراحل تسویه حساب دانش آموختگان با کتابخانه مرکزی

مراحل تسویه حساب دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی در کتابخانه مرکزی

 

  1. تحویل یک نسخه پایان نامه/ رساله چاپی و الکترونیکی (به صورت CD یا DVD ) برای رشته های مربوط به دانشکده های ادبیات و زبانهای خارجی ، روانشناسی و علوم تربیتی . از سایر رشته ها تنها نسخه الکترونیکی رساله با فرمت تعیین شده زیر دریافت می گردد:
  • فایل پایان نامه / رساله ( از اولین صفحه تا آخرین صفحه) با توجه به آیین نامه دانشگاه به صورت یک فایل word تهیه شود به طوری که شماره صفحات پایان نامه/ رساله چاپی و الکترونیکی دقیقاً با فهرست مندرجات همخوانی داشته باشد.
  • برای تایپ پایان نامه حتی المقدور از فونت Lotous یا B Lotous برای متن فارسی و Times New Roman برای متون انگلیسی و فرمول با سایز 14 متن اصلی و 14 Bold برای تیترها استفاده شود. فایلهای ضمیمه (مانند نقشه ها و برنامه های همراه) همراه با متن اصلی تحویل داده شود.
  • تهیه یک فایل PDF از همان فایل Word
  • فایلهای تهیه شده با هر دو فرمت روی یک CD کپی شود.
  • دانشجویان رشته های ریاضی و علوم کامپیوتر که فایل word  ندارند و پایان نامه آنها دارای فرمول می باشد می توانند فایلهای خود را به صورت FarsiTex یا Xepersian تحویل دهند. این دانشجویان حتماً باید صفحات عنوان فارسی، عنوان انگلیسی، چکیده فارسی و چکیده لاتین و فهرست منابع و مآخذ را به صورت word بر روی CD داشته باشند.

توجه: از تسویه حساب با دانشجویانی که فرمت الکترونیکی پایان نامه/ رساله خود را به غیر از شکل فوق تحویل دهند معذوریم.

  1. تحویل کلیه منابع اعم از چاپی، صوتی و تصویری امانت گرفته شده به کتابخانه مرکزی.
  2.   تحویل معرفینامه های صادر شده از حوزه پژوهش واحد جهت استفاده از کتابخانه های سایر دانشگاهها (در صورت عدم استفاده از منابع اطلاعاتی)

 

 

                              مراحل تسویه حساب دانشجویان دوره کارشناسی در کتابخانه مرکزی

 

  • تحویل کلیه منابع اعم از چاپی، صوتی و تصویری امانت گرفته شده به کتابخانه مرکزی
  • یادآوری : قبل از تسویه حساب با کتابخانه مرکزی، تسویه حساب با کتابخانه تخصصی (دانشکده) الزامی است.