کتابخانه تربیت بدنی

کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و مرکز تحقیقات تربیت بدنی

 کارشناس کتابخانه: شیرین روحانی     

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

نشانی پست الکترونیکی: roohani@gmail.com  

·         تاریخ تاسیس : 1377 ه. ش

·         تعداد کل کتاب : 11093 جلد

·         تعداد کل کتاب فارسی : 9390 جلد

·         تعداد کل کتاب لاتین :  1698 جلد

·         تعداد کل نشریات : 42 عنوان

·         تعداد کل نشریات فارسی : 20 عنوان

·         تعداد کل نشریات لاتین : 22 عنوان

·         تعداد پایان نامه ها :  1095 عنوان

·         تعداد لوح فشرده : 185  حلقه

·         تعداد اعضاء فعال  : 509 نفر