کتابخانه فنی و مهندسی

کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس مسئول کتابخانه :  ماریا علیدوستی         

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

نشانی پست الکترونیکی: malidousti@yahoo.com

متصدی کتابخانه : آقای سر اصلان ابراهیمی ، مدرک تحصیلی: دیپلم

·         تاریخ تاسیس : 1368 ه . ش

·         تعداد کل کتاب : 16541 جلد

·         تعداد کل کتاب فارسی : 13043 جلد

·         تعداد کل کتاب لاتین : 3498 جلد

·         تعداد کل نشریات فارسی :30 عنوان

·         تعداد لوح فشرده : 400 حلقه

·         تعداد اعضاء فعال : 3579 نفر

·         تعداد پایان نامه: 718 عنوان

·         تعداد E-Book: 16  عنوان