کتابخانه الهیات

کتابخانه دانشکده الهیات

 

کتابخانه الکترونیکی دانشکده

 

 کارشناس کتابخانه: زهرا خدابنده    

 رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی – کارشناسی ارشد علوم و تاریخ تمدن

نشانی پست الکترونیکی :                                          Azadalahiat@yahoo.com 

·         تاریخ تاسیس : 1378 ه . ش

·         تعداد کل کتاب : 21410 جلد

·         تعداد کل کتاب فارسی: 14791 جلد

·         تعداد کل کتاب عربی: 6467 جلد

·         تعداد کل کتاب لاتین : 152جلد

·         تعداد کل نشریات فارسی: 120  عنوان

·         تعداد پایان نامه : 1400 عنوان

·         تعداد لوح فشرده : 137 حلقه

·         تعداد نوار شنیداری : 2 دوره نوار قرآن

·         تعداد اعضاء فعال : 456 نفر