جستجوی منابع اطلاعاتی

جستجو در منابع چاپی کتابخانه مرکزی

جستجو در منابع الکترونیکی ( ورود با دسترسی محدود)

جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پیوسته (Digital Library):

 دانشگاه علاوه بر کتابخانه های دانشکده‌ای ، مجهز به یک کتابخانه دیجیتالی است ، که علاقه مندان جهت جستجو و بازیابی اطلاعات می توانند به نشانی الکترونیکی www.dl.iau.ac.ir مراجعه نمایند. این کتابخانه امکان دسترسی به پایگاه های پیوسته بسیاری نظیر ,John wiley , springer ، Cabi را فراهم می کند و امکان دانلود یا چاپ بسیاری از مقالات و کتابهای الکترونیکی وجود دارد. ضمناً امکان جستجوی منابع در داخل واحد از طریق مراجعه به نشانی مستقیم پایگاهها (به شرح زیر) نیز امکانپذیر است: 

دسترسی به منابع دیجیتالی پایگاه های اطلاعاتی معتبر علمی جهان :

1. جستجو در پایگاه اطلاعاتی Science Direct به نشانی: www.sciencedirect.com

 پایگاهی در زمینه های علمی مختلف شامل علوم پایه ، فنی - مهندسی و علوم انسانی و غیره

2. www.link.springer.com

3. www.onlinelibrary.wiley.com

4. http://search.ebscohost.com

5. https://www.scopus.com

6. در حوزه علوم پزشکی و دامپزشکی به نشانی:  www.uptodate.com

7.  پایگاه علوم کشاورزی و علوم حیاتی به نشانی:  www.cabdiret.com