جستجوی منابع اطلاعاتی

 

جستجوی منابع اطلاعاتی

1. جستجو در منابع چاپی کتابخانه مرکزی

2. جستجو در منابع الکترونیکی ( ورود با دسترسی محدود)

اداره امور اسناد و کتابخانه دانشگاه در راستای دستیابی به کتابخانه سبز، حفاظت از محیط زیست و نیز همگامی با فناوریهای  نوین  عرصه  نشر منابع  علمی از سال 1393  اقدام  به  تهیه  مجمـوعه ای  غنی  از  کتابهای الکترونیکـی

 E-Books در قالب فایل (PDF)  از ناشران معتبر بین المللی نموده است و در حال حاضر بیش از 93000 عنوان کتاب در حوزه های  مختلف  علمی  بر روی نرم افزار جامع کتابخانه بارگذاری  شده و برای کاربران دانشگاه قابلیت دسترسی و دانلود را دارد.

3. جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پیوسته :

 اشتراک پایگاه های اطلاعاتی   “Information Databases” که در سطح بین المللی از اعتبار ویژه ای برخوردار هستند  از دیگر سیاستهای دانشگاه ها در حمایت از پژوهشگران و فعالیت های پژوهشی می باشد که از طریق آن جستجو و بازیابی نسخه الکترونیکی آخرین یافته های علمی شامل مقالات ، کتابها، پایان نامه ها، پروانه ثبت اختراعات و نظایر آن (از داخل واحد) امکانپذیر می گردد.

لیست پایگاه های مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است :

  1. پایگاه اطلاعاتی   Science Direct  به نشانی:  www.sciencedirect.com
  2.  پایگاه اطلاعاتی Springer    به نشانی  www.link.springer.com
  3.  پایگاه  اطلاعاتی John Wiley   به نشانی  www.onlinelibrary.wiley.com
  4. پایگاه اطلاعاتی علوم کشاورزی و علوم حیاتی   به نشانی  www.cabdiret.com
  5. پایگاه اطلاعاتی علوم پزشکی Clinicalkey  به نشانی  www.clinicalkey.com
  6. پایگاه استنادی Scopus  به نشانی  https://www.scopus.com