راهنماهای آموزشی

1. راهنمای آشنایی و نحوه جستجوی اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی John Wiley

2. راهنمای استفاده از پایگاه  CAB Direct : پایگاه در زمینه علوم کشاورزی و علوم حیاتی 

3. راهنمای کمک آموزشی Sciencedirect 

4. معرفی Ebsco: Ebsco یکی از گردآورنده های اطلاعاتی مهم (Aggregator) می باشد که شامل پایگاههای زیر است: 

1-4 - معرفی پایگاه Academic Search Comolete

(Academic search Complete)   جامع ترین پایگاه چند رشته ای در زمینه های مختلف علمی با بیش از 9000 عنوان ژورنال

2-4- معرفی پایگاه Business Source Comolete

  • (Business Source Complete)پایگاهی چند رشته ای با تمرکز بر حوزه های اقتصاد و مدیریت و معرفی شرکتهای بزرگ )

3-4- معرفی پایگاه Medline Complete

  • (Medline Complete) پایگاهی در زمینه های علوم پزشکی و دامپزشکی

4-4 - Dyna med

  • (Dyna Med ) پایگاهی مبتنی بر شواهد در حوزه علوم پزشکی و بالینی

5- راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس Scopus