کتابخانه های تخصصی

کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1363 فعالیت خود را با کتابخانه دانشکده علوم پزشکی آغاز و در طول 30 سال گذشته روند صعودی را هم از نظر مجموعه و هم از نظر توسعه فضاها و تعداد کتابخانه ها طی نموده است و در حال حاضر با داشتن یک کتابخانه مرکزی و 9 کتابخانه دانشکده ای و 2 مرکز تحقیقاتی و مجموعه ای بالغ بر 205928 جلد کتاب آماده پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی محققان ، اساتید و دانشجویان محترم می باشد.

 

 کتابخانه الهیات

   تازه ها   فارسی

  تازه ها      لاتین

 کتابخانه پرستاری و مامائی :

 تازه ها   لاتین

 تازه ها      E-Book

کتابخانه علوم پایه :

تازه ها   فارسی

 تازه ها      لاتین

کتابخانه علوم سیاسی :

تازه ها   فارسی

 تازه ها      لاتین

کتابخانه فنی و مهندسی :

  تازه ها   فارسی

 تازه ها      لاتین

کتابخانه کشاورزی و علوم طبیعی :

  تازه ها   فارسی

 تازه ها      لاتین

کتابخانه دامپزشکی :

 تازه ها      لاتین

کتابخانه تربیت بدنی :

  تازه ها   فارسی

 تازه ها      لاتین

کتابخانه مدیریت و حسابداری :

تازه ها   فارسی

 تازه ها      لاتین