ارتباط با ما

نشانی: استان البرز (کرج) - انتهای رجائی شهر - تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال - ساختمان امام خمینی (ره) - طبقه همکف - کتابخانه مرکزی - صندوق پستی 313-31485

تلفن: 2 -34182371 ، 34182512

نشانی سایت: http://centlib.kiau.ac.ir